Chrám lží
(hudba / text : Zelenka)

 Jak rozervanec na kolenou svou duši v dlaních svírám
Jen pár zlatých a půjdu stranou, tak ber ji dokud dávám

Černá bílou střídá po vteřinách, v pustou šeď na oko splývají
Rub od líce jen těžko rozpoznáš, obě strany stejný bývají

Ref.
Náš svět je chrámem lží, chaos vládu svou v moci má
Chór zvonů ďáblových kamenné zdi obepíná

1.  Jak hejno dravců po mršinách jdem
Proti ohni ohněm, až se chvěje zem

Ve zlatých klecích nevidíme zrát
svou vlastní prohru, svůj vlastní pád

A vrazi hrdě kážou jak spasit svět
Za směšný kříže skrývaj´ jen hadí jed

2.  Ďábel s lidskou tváří neskrývá smích
Sám v kněžským rouchu rozdává hřích

Nad temnou nocí vznáší se splín
Strach stíní očím před svítáním

A klauni tiše pláčou nad hrobem svým
Z popela víry stoupá jen černej dým

Ref.

 

Vampiressa
(hudba / text : Zelenka)

S půlnočním zvonem probouzí se tvá
nezkrotná touha - cesta k branám zla.
S měsíčním svitem chuť po krvi máš,
zaslepený kletbou oběť vybíráš.

 STRACH její hrdlo svírá,
KŘÍŽ je jen slepá víra,
KREV rudá prýští z těla nevinného.

HLAD s každou další sílí,
KŘIK rozléhá se nocí,
SVĚT ovládnutý mocí, vampýří hrou.

Sladká krev na rukou hřeje tě na duši,
nad křídly padlých stínů úplněk krvácí.

Bolest se mění v krutou nenávist,
černá karta věští konec vampýrů.
Tvoje oči spatří průvod pochodní,
svatyni v plamenech, není úniku.

V krvavém úsvitu svoji duši očistíš,
sluneční paprsky srdce protnou.
V krvavém úsvitu končí noc plná bolesti,
nad černým popelem ruce sepnou.

Probuzení osvobodí od zničujících snů,
zůstávají však na duši jak popel stínů
znamení vampýrů

 

Víra
(hudba / text : Presl / Zelenka)

Na zemi soumrak padá, temná noc otevírá
bránu do světů duší navždy ztracených.
V průvodu černých kápí s perlíkem v rukou slaví
vítězství nad zlem, svoje znovuzrození.

Náš pán nám káže zemřít, nadešel pravý čas,
pro svoje vykoupení dýku do srdce vraž.

Víra náš je dar, bůh nám právo dal.

Ref.:
Proč člověk touží se nechat stále někým vést,
svůj život bez boje vzdát.
Proč jako stádo svou kůži na popravu nést,
za cizí lží pevně stát.

V krvi a zatracení jen zlí skončit mají,
smysl v tom nenacházím, vždyť i bůh zabíjí.

Víra tvá je zbraň, sám sis právo dal.

Ref.